Astım tanısı koymak zordur. Rinit, sinüzit, reflü, bronşiolit gibi bazı hastalıklar çocukluk ağı astımıyla benzer özellikler gösterdiği için astım ile karıştırılabilir. Doktor çocuğunuzdaki belirtileri ve sağlık durumunu detaylı bir şekilde betimlemenizi isteyecektir. Ayrıca bir takım testlere ihtiyaç duyulacaktır. Doktor muayenesinden ve gerekli tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra bir tanı konulabilir. Sizlere bu yazımızda çocukluk çağı astım tanısının nasıl konulması gerektiğini yazdık.

Çocukluk Çağı Astımında Tanı

Çocukluk Çağı Astımı Tanı

Astım tanısı koymak zordur. Çocuk doktorunuz belirtilerin özelliği ve sıklığını dikkate alacak ve diğer durumları dışlamak ve belirtilerin en olası nedenini belirleyebilmek için testler yapacaktır.

Çocukluk çağında görülen birçok durum astım benzeri belirtiler ortaya çıkarabilir. İşleri daha karmaşık bir hale getirmek adına, bu durumlar genellikle astım ile birlikte bulunurlar. Bu yüzden doktorunuz çocuğunuzun belirtilerinin astımdan mı yoksa astım dışında başka bir sebepten mi kaynaklandığını veya astım ve o başka durumun beraber mi etkili olduğunu belirlemek zorunda kalacaktır.

Astım benzeri belirtilere yol açan bazı durumlar aşağıdadır :

  • Rinit
  • Sinüzit
  • Asit reflü veya gastroözofageal reflü hastalığı
  • Havayolu anomalileri
  • Vokal kord disfonksiyonu
  • Bronşiolit ve respiratuar sinsityal virus (RSV) gibi solunum yolu enfeksiyonları

Doktorunuz çocuğunuzdaki belirtileri ve çocuğunuzun sağlık durumunu detaylı şekilde betimlemenizi isteyecektir. Ayrıca bir takım tıbbi testlere ihtiyaç olabilir.

Bu testler;

  • 5 yaş ve üzeri çocuklarda, doktorlar astım tanısı koyarken erişkinlerde kullanılan testleri kullanırlar. Solunum fonksiyon testleri (spirometri) çocuğunuzun ne kadar miktarda ve ne kadar hızlı nefes verebildiğini ölçer. Solunum fonksiyon testleri, egzersiz sonrası ve astım tedavisi sonrası yapılabilir.
  • Daha küçük çocuklarda, solunum fonksiyon testleri 5 yaştan önce doğru olmayacağından tanı koymak zor olabilir. Doktorunuz sizin ve çocuğunuzun belirtiler ile ilgili vermiş olduğu ayrıntılı bilgilere güvenecektir. Bazen semptomlar görüldükten aylar, hatta yıllar sonra bile tanı koyulamayabilir.

Eğer çocuğunuzda astım olduğundan şüpheleniyorsanız, mümkün olduğunca erken doktora götürmeniz önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile uyku, oyun, spor ve okul gibi günlük aktivitelerin kötü yönde etkilenmesinin önüne geçilebilir. Ayrıca tehlikeli veya hayatı tehdit edici astım atakları da engellenebilir.

Astım belirtileri olan 3 yaşından daha küçük çocuklar için, doktor bekle ve gör yaklaşımında bulunabilir. Bunun nedeni, bebek ve küçük çocuklarda astım tedavisinin uzun süreli etkilerinin tam olarak net bilinmemesidir. Bir bebek veya yürümeye henüz başlamış bir çocuk sık veya ciddi hırıltılı solunum epizodları yaşıyorsa, belirtilere iyi gelip gelmediğini görmek adına bir ilaç verilebilir.

Çocuğunuzda alerji ile tetiklenen bir astım var gibi görünüyorsa, doktor alerji deri testi yapmak isteyebilir. Deri testi sırasında; hayvan deri kepeği, küf veya ev tozu akarı gibi yaygın olarak alerjiye neden olan maddelerden oluşan ekstraktlar deriye verilir ve alerjik reaksiyon açısından gözlenir.

Cilt ile ilgili problemi olan veya antihistaminik kullanan çocuklar alerji deri testlerine göre alerji kan testlerinden daha fazla fayda görebilir.

Önemli Bilgi;

Alerji uzmanları (Diğer adıyla immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanları) astım, immünoloji ve alerji hastalıkları konularında özel eğitim almış uzmanlardır. Bu nedenle astım tanısının alerji uzmanları tarafından konulması gerekmektedir.