Bazı etkenler; sigaraya maruz kalma, obezite, sık solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma gibi çocuklarda astım gelişme riskini artırabilir. Sizlere bu yazımızda çocukluk çağı astımının risk faktörlerini yazdık.

Çocukluk Çağı Astımı Risk Faktörleri

Çocukluk Çağı Astımı Risk faktörleri

Aşağıdaki etkenler çocuğunuzda astım gelişme olasılığını artırabilir :

  • Sigara dumanına maruz kalma
  • Cilt reaksiyonları, besin alerjileri veya saman nezlesi (alerjik rinit) gibi geçirilmiş alerjik reaksiyonlar
  • Ailede astım, alerjik rinit, ürtiker veya egzema öyküsü
  • Hava kirliliğine maruziyetin arttığı kentsel alanlarda yaşama
  • Obezite
  • Uzun süreli burun tıkanıklığı, burun akıntısı, sinüzit veya pnömoni gibi solunumsal hastalıklar
  • Mide yanması (gastroözofageal reflü hastalığı, ya da GERH)
  • Erkek cinsiyet
  • Siyahi olmak

Önemli Bilgi;

Alerji uzmanları (Diğer adıyla immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanları) astım, immünoloji ve alerji hastalıkları konularında özel eğitim almış uzmanlardır. Bu nedenle astım tanısının alerji uzmanları tarafından konulması gerekmektedir.