Spirometri testi (solunum fonksiyon testi)  sıkça kullanılan bir akciğer fonksiyon testidir. Bu test akciğerlerin durumunu, nefes alıp verirken akciğerlerden içeri girip çıkan havanın hacmini ve hızını ölçerek belirler.  Bu yazımızda sizlere spirometri (solunum fonksiyon testi) testinin ne olduğunu yazdık.

Solunum Fonksiyon Testi nedir? Nasıl yapılır?

Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri testi) nedir?

Spirometri testi (solunum fonksiyon testi) sıkça kullanılan bir akciğer fonksiyon testidir. Bu test akciğerlerin durumunu, nefes alıp verirken akciğerlerden içeri girip çıkan havanın hacmini ve hızını ölçerek belirler. Spirometri testinde (solunum fonksiyon testi) kullanılan cihaza da spirometri cihazı (spirometre) denir.

Niçin yapılır?

Doktorunuz spirometri testini, şu hastalıklardan şüphelendiğinde isteyebilir:

  • Astım
  • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
  • Amfizem
  • Kronik bronşit
  • Pulmoner fibrozis

Bu hastalıklar dışındaki bazı kronik akciğer hastalıklarında da spirometri testi kullanılabilir, ancak çoğunlukla yukarıdakilerin tanısını koymak için başvurulur. Öte yandan, verilen tedavinin işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek amacıyla periyodik olarak da uygulanır.

Önemli bilgi;

Alerji uzmanları (Diğer adıyla immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanları) astım, immünoloji ve alerji hastalıkları konularında özel eğitim almış uzmanlardır. Bu nedenle spirometri yani diğer adıyla solunum fonksiyon testlerinin alerji uzmanları tarafından yapılması ve değerlendirilmesi uygundur.